Fundacja Daj z Siebie Wszystko

Teatr Nowy posiada Fundację Daj z Siebie Wszystko, założoną na rzecz kultury i sztuki nowosądecczyzny, działającą od sierpnia 2015 roku. Głównym założeniem Fundacji jest pozyskiwanie środków, umożliwiających rozwój profesjonalnego Teatru Nowego w Nowym Sączu.

Dzięki wsparciu Fundacji Daj z Siebie Wszystko, w Teatrze Nowym udaje się realizować spektakle zarówno dla dzieci, jak i widzów dorosłych. Popularność prowadzonych przez Teatr Nowy działań, świadczy o zapotrzebowaniu kulturalnym w tej dziedzinie na Sądecczyźnie.
Daj z Siebie Wszystko realizuje także projekty z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Fundacja Daj z Siebie Wszystko poprzez realizację projektów, wspomaga funkcjonowanie Teatru Nowego w Nowym Sączu, dostarczając mieszkańcom wciąż nowych, kulturalnych doznań.

 

Dane Fundacji: 

 

Fundacja Daj z Siebie Wszystko

Gołkowice Górne 58

KRS: 0000554054

NIP: 7343531367

Prezes: Krzysztof Pomietło


Fundacja „Daj z Siebie Wszystko” : BGŻ BNP PARIBAS 42 2030 0045 1110 0000 0407 8490