Studio Artystyczne

Studio Artystyczne
“Bank Talentów” 

Zajęcia prowadzone w trzech kategoriach wiekowych: 

GRUPA I    6-9 lat 
GRUPA II   10-13 lat 
GRUPA III  14-20 lat 

Zajęcia trwają przez cały rok szkolny od września do czerwca

  • zajęcia teatralne 
  • zajęcia wokalno-estradowe 
  • zajęcia taneczne 

Zapisy oraz informacje :   506 205 595

DO POBRANIA:  Karta Zgłoszeń Studio 2019-2020 

ZAPISY NA SEZON 2019/2020